Đến tháng 12 Tỉnh Hải Dương đã trao đổi:
259,006
văn bản qua mạng
giữa 31 đơn vị
Tự động cập nhật ngày 16/12/2019