Đến tháng 6 Tỉnh Hải Dương đã trao đổi:
259,006
văn bản qua mạng
giữa 31 đơn vị
Tự động cập nhật ngày 5/6/2020