STTTên danh mụcSố lượng VB đếnSố lượng VB đi
1 VP UBND tỉnh 88171 3751
2 Sở Tài nguyên, Môi trường 9684 212
3 Sở Khoa học và Công nghệ 3260 58
4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 7014 721
5 Sở Tư Pháp 4065 703
6 Sở Xây Dựng 6073 593
7 Ban quản lý các khu công nghiệp 10651 141
8 Sở Y Tế 2510 1606
9 Sở Giao thông Vận Tải 21066 1820
10 Sở Nông Nghiệp 7479 158
11 Sở Công Thương 6162
12 Sở Nội Vụ 9457 846
13 Sở Tài chính 17168
14 Sở VHTTDL 6019 1059
15 Sở Giáo dục và Đào tạo 591
16 Sở Thông tin và Truyền thông 2905 391
17 Sở Lao động Thương binh Xã hội 282
18 Thanh Tra Tỉnh 4639
19 Cục Thống Kê 3952
20 UBND Thành Phố 3880
21 UBND Thị Xã Chí Linh 4924
22 UBND Huyện Thanh Hà 4307
23 UBND Huyện Gia Lộc 1553
24 UBND Huyện Bình Giang 1749
25 UBND Huyện Thanh Miện 3303
26 UBND huyện Ninh Giang 1904
27 UBND Huyện Kim Thành 1075
28 UBND Huyện Kinh Môn 3792
29 UBND Huyện Tứ Kỳ 4054
30 UBND Huyện Nam Sách 1716 1637
31 UBND Huyện Cẩm Giàng 1905